Spindemide-galmyg

Udseende

Den voksne galmyg er 2 mm. Lang, lysebrun og med lange karakteristiske ben som de andre galmyg. Æggene er ¼ mm lange, ovale, skinnende lyse over i det gullige. Larven, der er det egentlige rovdyr bliver op til 2 mm. Lang. Den er orange-brun med en tilspidset forende. Findes tit langs venerne på undersiden af bladene. Puppen placeres i en hvid kokon, langs med bladnerverne, primært på undersiden af bladene.

 

Levevis

De voksne galmyg er kun aktive om aftenen og natten. De parer sig umiddelbart efter at de klækker. Herefter søger hunnen efter kolonier af spindemider, hvori den placerer sine æg. Galmyggen er mest anvendelig, hvis spindemiderne er i tætte kolonier, da den så har lettere ved at finde dem.

Larven udsuger spindemiderne og efterlader de tomme huder af miderne på planterne, hvorefter den forpupper sig langs en bladnerve.

 

Livscyclus

Spindemide-Galmyggen tager fra 2-4 uger for at gennemgå den fuldstændige forvandling fra æg til voksen. Dette er afhængigt af temperaturen.
Ved 22°C varer de forskellige stadier ca.:

  • Æg: 2 dage.
  • Larve: 5 dage
  • Puppe: 5 dage
  • Voksen: 5 dage (hvis der ikke er vand og sukker; f.eks. i form af honningdug fra bladlus eller mellus, lever de voksne kun 2-3 dage).

Dvs. at man ved ca. 22°C bør kunne finde 2 mm. store orange galmyglarver i spindemidekolonierne ca. 8-10 dage efter udsætning i væksthuset.

Anvendelse

Spindemide-galmyggen anvendes primært grøntsager og jordbær, samt i prydplanter som moderplanter, forædling etc.  Evt. andre kulturer med en lang produktionstid kan også have glæde af dette supplement i bekæmpelsen.
Feltiella tager også de røde vinterformer af spind.

Kræver høj luftfugtighed; virker ved 10-30 oC, men optimale forhold er 20-27 oC og RH > 80%. Virker ikke ved RH under 50-60%.

Feltiella tåle ikke svovl, men er ikke helt så følsom, som bladlusgalmyggen.

Dosering
Forebyggende udsættes 1×250 stk./uge pr. 2.000 kvm.

Ved angreb udsættes 1-4×250 stk. pr. 1.000 kvm. 4-6 gange med èn uges interval.

Bøtten åbnes i huset og stilles under de angrebne planter, hvorefter galmyggen selv klækker og finder frem til spindemiderne. Høj luftfugtighed fremmer klækningen, så undgå at stille bøtten et sted med fare for udtørring.

Opbevaring

Opbevaring max 1-2 dage ved 10-15oC.

KØB HER

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.